Skip to main content

บอกแล้วว่าคืนนี้ฉันไหว
ยังไม่หนักหนาอะไร
วันเวลาและคนที่ใช่เวียนมาทุกทีไป
แล้วเดี๋ยวฉันค่อยพักผ่อนเอาตอนนั้น
กลับมาหาฉัน
อย่างที่เคยเป็นมานะ
เป็นในสิ่งที่แกเป็น
แล้วฉันจะพาแกไปถึงสิ่งที่หวัง
I told you I’m fine tonight
staying good
Spring always been here
I will sleep in her eyes
Come back to me
like you used to do
Be what you be
I will roll you to moon

ลืมเวลา
กี่โมงกี่ยามก็ช่างมัน
ลืมอาบน้ำ
ล้างหน้ายังเสียเวลา
แกไม่เห็นจำเป็น
ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นสิ่งใด ๆ ที่ตาเห็น
ไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องพยายามเป็นสิ่งอย่างที่มีมากมายเกินคณา
I forgot the hour
I don’t wanna know bout the hour
I forgot to shower
세수할 시간도 아까워
You don’t have to be
You don’t have to be the anything you see
Tryin’ not to be
Tryin’ not to be that something in this sea

กลับมาหาฉัน
อย่างที่เคยเป็นมานะ
ถึงตอนนี้ฉันพอเข้าใจ
ว่าชีวิตคนเรามันเป็นยังไง
บอกแล้วว่าคืนนี้ฉันไหว
ยังไม่หนักหนาอะไร
วันเวลาและคนที่ใช่เวียนมาทุกทีไป
แล้วเดี๋ยวฉันค่อยพักผ่อนเอาตอนนั้น
Come back to me
like you used to
Now I could see
what a life is about
I told you I’m fine tonight
staying good
Spring always been here
I will sleep in her eyes

* Ooh ooh ooh ooh- ooh
แล้วฉันก็เห็นแกกลับมา
Ooh ooh ooh ooh- ooh
แล้วฉันก็เห็นแกกลับมา
แกคือความเจ็บช้ำอันเลอค่าที่ฉันมี
แกคือความเจ็บช้ำอันเลอค่าที่ฉันมี
สู่ความเลอค่า แสนงดงาม
แล้วฉันก็เห็นแกกลับมา
Ooh ooh ooh ooh- ooh
I see you come back to me
Ooh ooh ooh ooh- ooh
I see you come back to me
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
Get get get to the
Divine, divine, so fine
I see you come back to me

ลืมเวลา
กี่โมงกี่ยามก็ช่างมัน
ลืมอาบน้ำ
ล้างหน้ายังเสียเวลา
แกไม่เห็นจำเป็น
ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นสิ่งใด ๆ ที่ตาเห็น
ไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องพยายามเป็นสิ่งอย่างที่มีมากมายเกินคณา
บอกแล้วว่าคืนนี้ฉันไหว
ยังไม่หนักหนาอะไร
วันเวลาและคนที่ใช่เวียนมาทุกทีไป
แล้วเดี๋ยวฉันค่อยพักผ่อนเอาตอนนั้น
I forgot the hour
I don’t wanna know bout the hour
I forgot to shower
세수할 시간도 아까워
You don’t have to be
You don’t have to be the anything you see
Tryin’ not to be
Tryin’ not to be that something in this sea
I told you I’m fine tonight
staying good
Spring always been here
I will sleep in her eyes

*

แกคือความเจ็บช้ำอันเลอค่าที่ฉันมี…
You are my pain, divine, divine…


แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย CANDYCLOVER

DMCA.com Protection Status

ทาง CANDYCLOVER มีความยินดีหากผู้อ่านเล็งเห็นประโยชน์ของคอนเทนต์นี้ และต้องการนำไปประกอบเอกสารหรือสื่อทางการศึกษา เผยแพร่ต่อบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงนำไปผลิตของที่ระลึก เช่น Giveaway สำหรับแจกฟรี มิใช่การจัดจำหน่าย

หากต้องการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ bts.candyclover@gmail.com และรอการตอบกลับที่ระบุว่าอนุญาตแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณีการนำข้อมูลที่ “แปล เรียบเรียง หรือจัดทำโดย CANDYCLOVER” ไปรีโพสต์ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รีโพสต์บนแฟนเพจ เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด ที่มิใช่แพลตฟอร์มของ CANDYCLOVER พร้อมใส่เครดิตเองโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนำไปเป็นคอนเทนต์ทางสื่อโทรทัศน์ หรือกระทำการใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายแอบอ้างผลงาน หากพบเห็นจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

หากท่านชื่นชอบคอนเทนต์ที่ CANDYCLOVER นำเสนอ สามารถให้การสนับสนุนพวกเราได้ง่าย ๆ เพียง 1.) ไม่สนับสนุนแอคเคาต์ที่แอบอ้างข้อมูลที่แปลโดย CANDYCLOVER 2.) รีพอร์ตแอคเคาต์ดังกล่าวผ่านระบบของแพลตฟอร์มที่ท่านพบเห็นโพสต์ที่เข้าข่าย โดยเลือกหัวข้อ “ละเมิดลิขสิทธิ์” ขอบคุณค่ะ