Skip to main content

어느 날 달에게 길고긴 편지를 썼어
너보다 환하진 않지만 작은 촛불을 켰어

วันหนึ่งฉันเขียนจดหมายที่แสนยาวถึงดวงจันทร์
ฉันจุดเทียนแท่งเล็กขึ้นมา แม้มันจะไม่เปล่งประกายไปกว่าเธอ

* 어스름한 공원에 노래하는 이름모를 새
Where are you, oh you
왜 울고 있는지 여긴 나와 너 뿐인데
Me and you, oh you

นกที่ไม่รู้จักชื่อ เปล่งเสียงเพลงในสวนที่ครึ้มมัว
เธออยู่ไหนกัน oh you
ร้องไห้ทำไมกัน ที่ตรงนี้ก็มีแค่ฉันกับเธอ
ฉันกับเธอ oh you

** 깊은 밤을 따라서 너의 노랫소리가
한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침을 데려와
새벽은 지나가고 저 달이 잠에 들면
함께했던 푸른빛이 사라져

เสียงขับขานของเธอ ที่ตามติดค่ำคืนแสนยาวนาน
ทีละก้าว สองก้าว เสียง ๆ นั้นนำพาซึ่งอรุณที่แดงฉาน
เมื่อรุ่งสางลาลับ และเจ้าดวงจันทร์หลับใหล
แสงสีครามที่เคยอยู่เคียงกันก็มลายหายไป

오늘도 난 적당히 살아가
발맞춰 적당히 닳아가
태양은 숨이 막히고
세상은 날 발가벗겨놔
난 어쩔 수 없이 별 수 없이
달빛 아래 흩어진 나를 줍고 있어
I call you moonchild
우린 달의 아이
새벽의 찬 숨을 쉬네
Yes we’re livin’ and dyin’ at the same time
But 지금은 눈 떠도 돼
그 어느 영화처럼 그 대사처럼
달빛 속에선 온 세상이 푸르니까

วันนี้อีกวัน ฉันก็ใช้ชีวิตให้พอดี
ก้าวไปพร้อมกันให้พอดี
พระอาทิตย์บีบคั้นลมหายใจฉัน
โลกก็เปลื้องฉันให้เปลือยเปล่า
ฉันเก็บเอาตัวฉันที่กระจัดกระจายอยู่ใต้แสงจันทร์
อย่างช่วยไม่ได้ อย่างไร้หนทาง
I call you moonchild
เรามันคนที่จิตใจท่องไปอย่างไร้จุดหมาย
สูดมวลอากาศที่เย็นจับใจในยามฟ้าสาง
เรามันตายทั้งเป็น
แต่ในยามนี้ก็ลืมตาขึ้นมาได้
เพราะโลกทั้งใบในแสงจันทร์
เป็นสีครามเหมือนหนัง เหมือนบทละคร

*, **, **

새벽은 지나가고 저 달이 잠에 들면
함께했던 푸른빛이

เมื่อรุ่งสางลาลับ และเจ้าดวงจันทร์หลับใหล
แสงสีครามที่เคยอยู่เคียงกัน…


แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย CANDYCLOVER

DMCA.com Protection Status

ทาง CANDYCLOVER มีความยินดีหากผู้อ่านเล็งเห็นประโยชน์ของคอนเทนต์นี้ และต้องการนำไปประกอบเอกสารหรือสื่อทางการศึกษา เผยแพร่ต่อบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงนำไปผลิตของที่ระลึก เช่น Giveaway สำหรับแจกฟรี มิใช่การจัดจำหน่าย

หากต้องการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ bts.candyclover@gmail.com และรอการตอบกลับที่ระบุว่าอนุญาตแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณีการนำข้อมูลที่ “แปล เรียบเรียง หรือจัดทำโดย CANDYCLOVER” ไปรีโพสต์ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รีโพสต์บนแฟนเพจ เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด ที่มิใช่แพลตฟอร์มของ CANDYCLOVER พร้อมใส่เครดิตเองโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนำไปเป็นคอนเทนต์ทางสื่อโทรทัศน์ หรือกระทำการใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายแอบอ้างผลงาน หากพบเห็นจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

หากท่านชื่นชอบคอนเทนต์ที่ CANDYCLOVER นำเสนอ สามารถให้การสนับสนุนพวกเราได้ง่าย ๆ เพียง 1.) ไม่สนับสนุนแอคเคาต์ที่แอบอ้างข้อมูลที่แปลโดย CANDYCLOVER 2.) รีพอร์ตแอคเคาต์ดังกล่าวผ่านระบบของแพลตฟอร์มที่ท่านพบเห็นโพสต์ที่เข้าข่าย โดยเลือกหัวข้อ “ละเมิดลิขสิทธิ์” ขอบคุณค่ะ